Select Page
Trabaho ng mambabatas ang gumawa ng batas kaya sa pagpili ng susunod na senador o congressman, mahalagang alamin kung akma sya para dito. Alamin ang proseso ng paggawa ng batas dito sa Pilipinas.