Select Page
Kaninong interes ba ang pinuprotektahan ng mga nasa House of Representatives? Ano o sino ang mga nakakaimpluwensya sa paggawa nila ng batas?