Select Page
Ano ang Trabaho ng Isang Congressman?

Ano ang Trabaho ng Isang Congressman?

Wag nang hintayin ang eleksyon bago kilalanin ang mga pulitiko. Sa pangunang video na ito sa ating #FactsFirstExplains series, alamin ang mahahalagang trabaho ng isang congressman para mas mabusisi natin ang mga kakandidato sa susunod na...